ای کاش از ما نپرسند بعد از شهدا چه کرده اید؟


افسران - ای کاش از ما نپرسند بعد از شهدا چه کرده اید؟افسران - ای کاش از ما نپرسند بعد از شهدا چه کرده اید؟

[ سه‌شنبه 17 اسفند 1395 ] [ 08:05 ] [ نوائی ]